Spædbarns- og Legeterapi er som oftes en del af Tilknytningsterapi i favn

SPÆDBARNSTERAPI

Der har været en tendens til at tro, at spædbørn (og børn i det hele taget) er så små, at de ikke rigtigt opfatter, hvad der sker, og derfor heller ikke bliver så let sårede eller ligefrem traumatiserede af begivenheder … men det gør de.

Spædbarnsterapien arbejder ud fra tesen:

Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, og ”Alt usagt binder energi”.

Når det lille barn kommer i terapi, hjælper jeg forældrene til at sætte ord på det, der var svært. Barnet får fortalt sin historie. Ordene til barnet bringer orden i barnets kaos, og traumet bliver en identificeret del af dets liv.

 

 

LEGETERAPI

Legeterapi er en måde at få barnet til at lege sig igennem de vanskelige eller traumatiske oplevelser, det har haft. Med børn kan man lave chok-traumeterapi som en leg, hvor de skal overkomme det, de før oplevede som uoverkommeligt. Derved frigiver man den bundne energi, der sidder i nervesystemet, og barnet kan komme befriet ud af oplevelsen.